CÁCH SỬ DỤNG PHẦN MỀM BÁN HÀNG MEPO CMS

II/ QUẢN LÝ SẢN PHẨM

 1. Sản phẩm

a, Tạo mới sản phẩm

 • Trên thanh công cụ bên trái của phần mềm, chọn nút “Sản phẩm” để vào mục quản lý sản phẩm
 • Nhấn nút “Tạo mới” để nhập thông tin sản phẩm mới

Lưu ý: Không cần nhập vào ô số lượng mà dữ liệu sẽ tự động được cập nhật từ mục tạo mới sản phẩm của phần nhâp kho

 • Điền thông tin sản phẩm vào tất cả các mục trong cửa sổ “Sản phẩm – tạo mới”
 • Nhấn nút “Lưu” để lưa sản phẩm mới / Nhấn “Hủy” để hủy thao tác

       b. Chỉnh sửa / xóa sản phẩm

 • Nhấn vào biểu tượng nằm bên góc phải của sản phẩm cần chỉnh sửa / Đối với “Xóa sản phẩm” thì chọn biểu tượng ‘thùng rác’ để xóa sản phẩm
 • Xuất hiện cửa sổ ‘Sản phẩm – chỉnh sửa’ để nhập nội dung cần chỉnh sửa / Đối với “Xóa sản phẩm”: xuất hiện cửa số yêu cầu xác nhận xóa sản phẩm
 • Điền thông tin chỉnh sửa sản phẩm và nhấn ‘Lưu’ để hoàn tất thao tác / Đối với “Xóa sản phẩm” cần nhấn nút ‘Yes’ để xác nhận xóa.

2. Đơn hàng

        Trên thanh công cụ bên trái của phần mềm, chọn nút “ Đơn hàng” để mở chức năng đơn hàng

        Trên giao diện chính của mục đơn hàng. Toàn bộ đơn hàng xuất bán sẽ được hiển thị ( bao gồm cả xuất hàng trong  kho và xuất ngoài kho)

       –  Để tạo mới 1 đơn hàng  (thao tác tương tự  như mục POS ĐIỂM BẤN HÀNG )

       – Chọn Tab “ Bán hàng” nằm bên phải của giao diện chính. Toàn bộ mặt hàng trong cửa hàng sẽ được hiển thị

Để tạo mới một đơn hàng. Nhấn chuột vào tab tạo mới bên phải ngoài cùng để tạo mới hàng xuất trong kho, và xuất ngoài kho

     –  Bên tay trái giao diện kích chuột trực tiếp vào sản phẩm cần chọn hoặc có thể nhập tên sản phẩm để tìm kiếm

    –  Bên tay phải của giao diện sẽ hiện thị toàn bộ số lượng mặt hàng được lựa chọn.

    +  Ở mục hóa đơn tính tiền. Có thể chỉnh sửa số lượng theo ý bằng cách sửa trực tiếp trong ô số lượng hoặc có thể nhấn chuột vào nút (+ /- ) để tăng giảm số lượng  . Kích chuột vào biểu tượng “thùng rác”  để xóa sản phẩm

   +  Phần thanh toán. Kích chuột vào biểu tượng “ngày tháng” để lựa chọn ngày tháng lâp hóa đơn

 • Nhập mã, tên khách hàng hoặc nhấp chuột vào biểu tượng để tạo mới danh mục khách hàng
 • Nhập tên nhân viên lập hóa đơn
 • Nhập số tiền khách đưa ( có thể khách sẽ thanh toán đủ hoặc chưa thanh toán hết )
 • Nhấn chuột vào nút thanh toán để thanh toán hóa đơn..
 • Nhấn chuột vào nút “ in hóa đơn “ để in hóa đơn cho khách hàng
 • Nhấn chuột vào nút “ hủy” để hủy hóa đơn