HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM BÁN HÀNG

III/ QUẢN LÝ KHO

 1. Quản lý hàng nhập kho
 • Trên thanh công cụ bên trái của phần mềm, chọn nút “Nhập kho” để mở chức năng nhập hàng.
 • Chọn tab “Nhập kho” nằm bên trái của giao diện chính.
 • Nhấn nút “Tạo mới” để mở cửa sổ nhập hàng

 • Thực hiện nhập thông tin của phiếu nhập hàng vào cửa sổ “Phiếu nhập hàng – tạo mới”

 • Trong cửa sổ “Phiếu nhập hàng – tạo mới”, lần lượt thực hiện các bước sau:
  • Chọn nhà cung cấp (NCC)
  • Chọn ngày tháng lập phiếu nhập hàng
  • Nhập số tiền tổng trị giá của đơn nhập hàng
  • Nhập số tiền đã trả cho nhà cung cấp (NCC)
  • Nhập các ghi chú (nếu có)
  • Nhấn nút “Lưu” để chuyển sang bước tiếp theo
  • Xuất hiện tiếp phần nhập thông tin sản phẩm nhập kho, chọn sản phẩm nhập và điền số lượng nhập vào. Sau đó nhấn nút “Tạo mới”.
  • Nhập vào giá nhập và giá bán sản phẩm để đối chiếu tổng tiền của đơn hàng.
 1. Kiểm tra hàng chưa nhập kho (hàng xuất âm)

 • Trong giao diện chính của mục Hàng nhập, chọn tab “Hàng chưa nhập kho”
 • Toàn bộ mặt hàng được xuất âm (hàng đã được bán, đã xuất đơn hàng nhưng chưa được nhập kho trước đó) sẽ được hiển thị trong mục “Hàng chưa nhập kho”
 • Nhập mã hoặc tên sản phẩm để tìm kiếm và kiểm tra số lượng dễ dàng hơn.
 1. Tồn kho
 • Trên thanh công cụ bên trái của phần mềm, chọn nút “Tồn kho” để mở chức năng tồn kho

 • Chọn tab “Tồn kho” nằm bên trái của giao diện chính
 • Kiểm tra số lượng tồn kho theo sản phẩm, mức tổng tồn và tổng giá trị tồn kho
 • Nhấn chọn nút “Kiểm kê” để mở giao diện kiểm kê số lượng từng sản phẩm.

 • Trong giao diện ‘Kiểm kê’ sẽ có một danh sách tất cả các sản phẩm đang được tồn trong kho. Nhấn chọn nút chỉnh sửa nằm bên phải của mỗi sản phẩm nhất định để điều chỉnh số lượng chính xác theo kết quả kiểm kê thực tế.
 • Nhấn ‘Lưu’ để lưu kết quả / Nhấn ‘Hủy’ để hủy bỏ thao tác.
 1. Vật tư
 • Trên thanh công cụ bên trái của phần mềm, chọn nút “Vật tư” để mở giao diện quản lý vật tư
 • Trong giao diện quản lý vật tư, nhấn nút ‘Tạo mới’ như trong ảnh bên dưới, sẽ xuất hiện cửa sổ “Loại vật tư – tạo mới”
 • Nhập tên loại vật tư vào và nhấn nút “Lưu” để hoàn tất / Nhấn “Hủy” để hủy thao tác.