HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM BÁN HÀNG

IV/ QUẢN LÝ THU CHI

 1. Phiếu thu
 • Trên thanh công cụ bên trái phần mềm, chọn nút “Phiếu thu” để mở trình quản lý phiếu thu

 • Trong trình quản lý phiếu thu, nhấn nút “Tạo mới” để nhập thêm phiếu thu phát sinh
 • Nhập nội dung phiếu thu vào cửa sổ “Phiếu thu – tạo mới” và nhấn nút ‘Lưu’ để hoàn tất. / Hoặc nhấn nút ‘Hủy’ để hủy thao tác.

 • Kiểm tra số lượng phiếu thu theo từng ngày bằng cách chọn lọc ngày theo như trong hình trên hoặc kiểm tra bằng mã phiếu thu.
 1. Phiếu chi
 • Trên thanh công cụ bên trái phần mềm, chọn nút “Phiếu chi” để mở trình quản lý phiếu chi

 • Kiểm tra số lượng phiếu chi theo từng ngày bằng cách chọn lọc ngày theo như trong hình trên hoặc kiểm tra bằng mã phiếu chi.
 • Trong trình quản lý phiếu chi, nhấn nút “Tạo mới” để nhập thêm phiếu chi phát sinh
 • Nhập nội dung phiếu chi vào cửa sổ “Phiếu chi – tạo mới” và nhấn nút ‘Lưu’ để hoàn tất. / Hoặc nhấn nút ‘Hủy’ để hủy thao tác.

Ví dụ: Chi tiền điện tháng 10/2018 cho Công ty Điện lực Việt Nam EVN là 3,450,000VND thì lập thêm phiếu chi phát sinh để kê vào chi phí hoạt động cửa hàng.

 1. Sổ quỹ
 • Mục sổ quỹ được sử dụng để ghi lại tiền mặt hàng ngày hiện có trong quỹ tiền mặt của cửa hàng/công ty đang hoạt động

 • Trên thanh công cụ bên trái của phần mềm chọn nút “ sổ quỹ” để mở trình quản lý sổ quỹ.
 • Nhấn chọn “ tạo mới” để tạo sổ quỹ mới.
 • Nhập số tiền đầu ngày => lưu để lưu thông tin
 • Nhấp vào biểu tượng bên cạnh biểu tượng thùng rác để nhập số tiền cuối ngày.
 • Nhập số tiền cuối ngày => lưu để lưu thông tin.

 

Lưu ý: phần sổ quỹ mỗi ngày chỉ tạo được 1 lần. có thể thay đổi được số tiền cuối ngày của phần sổ quỹ này nhưng sẽ không thay đổi được số tiền đầu ngày.

 1. Công nợ

 • Trên thanh công cụ bên trái phần mềm, chọn nút “Công nợ” để mở trình quản lý công nợ
 • Chọn tab “Theo hóa đơn” để kiểm tra công nợ theo mã hóa đơn hoặc theo tên khách hàng bằng cách nhập số hóa đơn hoặc tên khách hàng vào mục “Tìm kiếm”
 • Có thể kiểm tra công nợ theo ngày bằng cách chọn ngày theo mục “Ngày tháng” nằm bên góc phải của trình quản lý.