HƯỚNG DẪN PHẦN MỀM BÁN HÀNG MEPO CMS

Tải Xuống và Cài Đặt MEPO CMS

Truy cập liên kết: https://drive.google.com/file/d/10WGOvhU81HlmH9wj2mBe82isrSOe1m3b/view

Truy cập liên kết hướng dẫn: https://drive.google.com/drive/folders/1fZX7Q6QEbkS03kqUPx7LgFJAteUHjFin

Chọn ‘Tải xuống’ để nhận tệp ‘MEPOCMS.rip’

  • Vào thư mục giải nén tệp tin MEPOCMS.rip sau đó cài đặt ứng dụng tên MEPO CMS.
  • Sau khi cài đặt, mở ứng dụng và làm việc trên nó.