HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM BÁN HÀNG

V/ BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

 

 1. DOANH SỐ

               Trong phần doanh số gồm có 3 mục  là theo thời gian, theo sản phẩm và doanh số ngoài kho.

 • Trên thanh công cụ bên trái của phần mềm chọn nút “ Doanh số” để mở trình quản lý doanh số.
 • Chọn tab “ theo thời gian” để xem doanh số theo thời gian.
 • Chọn tab “theo sản phẩm” để xem doanh số theo sản phẩm.
 • Chọn tab “doanh số ngoài kho” để xem doanh số ngoài kho.

 

 1. Lợi nhuận

  Trong phần lợi nhuận gồm có 2 mục là lợi nhuận theo thời gian và lợi nhuận theo sản phẩm

 • Trên thanh công cụ bên trái phần mềm chọn nút “Lợi nhuận” để mở trình quản lý lợi nhuận.
 • Chọn tab “theo thời gian” để xem lợi nhuận theo thời gian.
 • Chọn tab “theo sản phẩm” để xem lợi nhuận theo sản phẩm.
 1. Báo cáo ngày

 • Trên thanh công cụ bên trái của phền mềm chọn nút “ BC ngày” để mở trình quản lý BC ngày.
 • Chọn ngày để theo dõi báo cáo trong từng ngày.
 • Mục này là phần quản lý báo cáo theo từng ngày.

 

 1. Báo cáo tổng

 • Trên thanh công cụ bên trái của phần mềm chọn nút “Báo cáo tổng” để mở trình quản lý báo cáo tổng.
 • Phía trên là mục tổng hợp hoạt động trong hôm nay.
 • Trong mục hoạt động nhấn chọn “ tuần, tháng hoặc quý” để xem chi tiết theo tuần, tháng hoặc quý.
 • Bên dưới là phần quản lý những đơn hàng đã bán.